Ammatillinen koulutusvienti

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Hanke

Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI koordinoi 11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän kokeilua, jossa selvitetään

  • näyttötukintojen perusteissa tarvittavat muutokset koulutusvientiä silmällä pitäen,
  • miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta,
  • miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin,
  • mahdollisten kansainvälisten tutkintojen jatko-opintokelpoisuus Suomessa, ja
  • miät muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

Hanke järjestää vuosittain kaksi työpajaa, kaksi avointa verkkoseminaaria sekä kerää tietoa kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien tutkintoviennin kokemuksista.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia koordinoi hanketta, ja asiantuntijana on mukana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä.

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.