Ammatillinen koulutusvienti

Ammatillisen koulutuksen viennin edistämishanke 2015

Hanke

Ota yhteyttäSuomalainen ammatillinen koulutus on huipputasoa, mutta koulutusvientikeskustelussa se on jäänyt vielä vähälle huomiolle. Kansainvälisen kiinnostuksen kasvaessa, ammatillisen koulutuksen viennin kehittäminen on kuitenkin nousemassa ajankohtaiseksi teemaksi.

Opetushallitus rahoittaa vuoden 2015 aikana toteutettavan ammatillisen koulutuksen viennin kehittämisen hankkeen, jota koordinoi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia. Mukana on 14 koulutuksenjärjestäjää eri puolilta Suomea.

Jotta koulutusvienti tarjoaisi jatkossa mahdollisuuden monipuolistaa oppilaitosten rahoituspohjaa, tarvitaan selvityksiä, kartoituksia sekä malleja uudenlaiseen liiketoimintaan. Hankkeen tavoitteena on tehdä tämä tarvittava taustatyö sekä toisaalta koota yhteen tieto nykyisestä tarjonnasta, mallintaen uusia skaalautuvia toimintamuotoja, toimijoita ja rooleja. Kysynnän osalta kartoitetaan toimijaverkostolla oleva tieto ja kokemus markkinoista ja benchmarkataan muiden maiden toimintaa ammatillisen koulutusviennin osalta.

Selvitys tehdään laajan verkoston kanssa siten, että koko ammatillisen koulutuksen kenttää kuullaan prosessissa, alueelliset painotukset sekä eri toimialojen näkökulmat huomioiden. Tuloksena on kattava kuvaus ammatillisen koulutusviennin toimijoista, malleista, mahdollisista kumppanuuksista sekä uudenlaisen toiminnan vaatimista laatu- ja toteutusprosesseista. Hankkeessa tullaan myös analysoimaan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja juridisia tekijöitä, jotka liittyvät vieraassa kulttuuri- ja liiketoimintaympäristössä toimimiseen. On keskeistä etteivät koulutusviennin toimintamuodot heikennä koulutuksen järjestäjien kykyä tuottaa laadukasta ammatillista koulutusta kotimaassa.

Hankkeessa laaditaan ehdotus toimintasuunnitelmaksi ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi.