Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeessa VETFI koostetaan tietoa ja kokemuksia  11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä, ja selvitetään, miten ammatillisten näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa.

VETFI-hankkeen tavoitteet

Hankkeessa selvitetään

  • näyttötutkintojen perusteissa tarvittavat muutokset,
  • miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta,
  • miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin sekä jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa, ja
  • mitä muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

VETFI-hankkeen koordinointi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia koordinoivat yhdessä hanketta.

Hanke järjestää vuosittain kaksi työpajaa, kaksi avointa verkkoseminaaria sekä kerää tietoa kokeiluluvan saaneiden koulutuksen järjestäjien tutkintoviennin kokemuksista.181404_oph_rahoittaa_rgb

Koulutusvientikokeilu on Opetushallituksen kansallinen opetushanke ja osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Follow by Email
Google+
http://www.ammatillinenkoulutusvienti.fi">