Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeessa VETFI koostetaan tietoa ja kokemuksia  11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä, ja selvitetään, miten ammatillisten näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa.

VETFI-hankkeen tavoitteet

Hankkeessa selvitetään

  • tutkintojen perusteissa tarvittavat muutokset,
  • miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta,
  • miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin sekä jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa, ja
  • mitä muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

 

VETFI-hankkeen koordinointi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia koordinoivat yhdessä hanketta.

Painopisteet vuodelle 2019

1.    Ehdotettavan koulutusvientitoimikunnan roolin ja tehtävien suunnittelu yhdessä Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

2.     Tutkintojen koulutusviennin järjestämissuunnitelman tietosisällön kehittäminen ja suunnitelmien kokeilu. 

3.    Ehdotus sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon lokalisoinnista koulutusviennin tarpeisiin.

4.     Suomalaisten tutkintojen tunnustaminen EU:n ulkopuolella, esimerkkejä prosesseista, toimenpiteistä ja kokemuksista eri kohdemaissa sekä näiden pohjalta yhteenveto opitusta ja ehdotus toiminnan kehittämisestä.

5.    Ammatillisen koulutusviennin -infotilaisuuden järjestäminen syksyllä 2019 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

 6.     Ammatillisten tutkintojen markkinointimateriaali erityisesti Suomen ulkoasianhallinnon edustusverkoston käyttöön. 

7.    Yhteistyö Education Finland-kasvuohjelman kanssa.

181404_oph_rahoittaa_rgb

Koulutusvientikokeilu on Opetushallituksen kansallinen opetushanke ja osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.