Koulutusvientikokeilun koordinointihanke VETFI

Koulutusvientikokeilun koordinointihankkeessa VETFI koostetaan tietoa ja kokemuksia  11 suomalaisen koulutuksen järjestäjän tutkintoviennistä, ja selvitetään, miten ammatillisten näyttötutkintojen vientiin liittyviä esteitä on tarpeen purkaa.

VETFI-hankkeen tavoitteet

Hankkeessa selvitetään

 • tutkintojen perusteissa tarvittavat muutokset,
 • miten tutkintojärjestelmää täytyy kehittää erillisten kansainvälisten tutkintojen osalta,
 • miten tutkintojen perusteisiin tehtävät muutokset vaikuttavat jatko-opintovalmiuksiin sekä jatko-opintokelpoisuuteen Suomessa, ja
 • mitä muita mahdollisia vaikutuksia koulutusviennillä on esimerkiksi tutkintojärjestelmään, ohjaukseen ja säätelyyn.

VETFI-hankkeen koordinointi

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia koordinoivat yhdessä hanketta.

Painopisteet vuodelle 2020

 1. Tutkintovientitoimikunnan pilotointi yhdessä Opetushallituksen kanssa
 2. Suunnitelma ammatillisen tutkintoviennin koordinointityön ja laadunvalvonnan
  tulevaisuudesta ja jatkuvuudesta hankkeen päätyttyä
 3. Mahdolliseen lainsäädännön muutosten valmistelutyöhön osallistuminen
  yhdessä sidosryhmien kanssa
 4. Ammatillisen tutkintovientikoulutuksen vaikuttavuuden selvittäminen
 5. Yhteistyö Opetushallituksen globaaliverkostojen maakuvatyöryhmän kanssa
  viestintämateriaalin laatimisessa.
 6. Education Finland Koulutusviennin tiekartta 2.0 (vuosille 2020-2024) -työhön
  osallistuminen
 7. Hankkeen tulosten aktiivinen jakaminen kaikille koulutuksen järjestäjille, työelämätoimikunnille sekä loppuseminaarin järjestäminen.

181404_oph_rahoittaa_rgb

Koulutusvientikokeilu on Opetushallituksen kansallinen opetushanke ja osa hallituksen kärkihanketta, jossa koulutusviennin esteitä puretaan kaikilta koulutusasteilta.