Tutkintoviennin edellyttämät muutokset opintohallintajärjestelmiin

Tutkinto- ja tilauskoulutusopiskelijat EU- ja ETA-alueen ulkopuolisissa maissa on pidettävä erillään muista opiskelijoista opintohallintajärjestelmissä sekä KOSKI-järjestelmässä. Näin koulutuksen tarjoajan näkökulmasta mm. siksi, että tilauskoulutus ja tutkintokoulutus EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle eivät kuulu kansallisen rahoituksen piiriin eivätkä opiskelijatyövuosilaskentaan.

Tästä syystä opintohallintajärjestelmiin on kunkin koulutuksen järjestäjän huolehdittava seuraavat muutokset, jotta opiskelijoiden tiedot kirjautuvat oikein KOSKI-järjestelmään:

  • Kenttä tutkintoviennin opinto-oikeudelle. Eli jos opintohallintajärjestelmässä on jo opinto-oikeus –kenttä, lisätään sinne vaihtoehto ”tutkintovienti”, tai tarvittaessa luodaan uusi kenttä tutkintoviennille.
  • Kenttä diaarinumerolle. Tämän perusteella Koski varmentaa, että käytetään tutkintovientiin tarkoitettuja tutkinnon perusteita (erotuksena Suomessa suoritettavista englanninkielisestä tutkinnon perusteista)
  • Kenttä opiskelijan oppijanumerolle, jonka koulutuksen järjestäjän virkailija luo oppijalle henkilötietojen perusteella Opintopolun yksilöintipalvelussa. Oppijanumeron generoimiseksi koulutuksen järjestäjän virkailija syöttää Opintopolun yksilöintopalveluun seuraavat tiedot opiskelijasta: syntymäaika, nimet, sukupuoli, kansalaisuus, äidinkieli, passinnumero (jos on), kansallinen id (jos on), sähköposti, postiosoite ja matkapuhelinnumero

Lisäksi opintohallintajärjestelmiin tarvitaan kentät/merkintätavat seuraaville tiedoille:

  • Kumpi on kyseessä: tilauskoulutus vai yksilökoulutus
  • Kenttä opiskelijan isän nimelle (tarvitaan opintohallintajärjestelmiin opiskelijoiden erottelemiseksi)
  • Arvioijien nimet ja työpaikat (arvioijia 2 kpl).

Lisätietoja KOSKI-järjestelmästä antaa järjestelmän kehitystiimi: koski@opintopolku.fi.